SUN Rijswijk
                                                          Ondersteuning in urgente noodsituaties


De Stichting Urgente Noden Rijswijk is een zgn. noodhulpbureau voor mensen die voor geen enkele sociale voorziening in aanmerking komen.

De stichting is uitsluitend werkzaam in de gemeente Rijswijk. Alleen ingezetenen van Rijswijk kunnen een beroep op financiële hulp doen.

Mede daardoor is SUN Rijswijk tussen de grote broers en zussen in het land een kleine SUN.