SUN Rijswijk

SUN Rijswijk


Ondersteuning in urgente noodsituaties

Subsidies en giften

Vaste donateurs van onze stichting zijn het Fonds 1818, de Gemeente Rijswijk, de Diaconie van de Protestantse Gemeente Rijswijk, de Leeuwendaalkerk en de RK Federatie Vlietstreek.

Andere giften zijn natuurlijk welkom. We hebben de ANBI status en kunnen uw bijdragen goed inzetten. U kunt het bedrag overmaken op bankrekening nummer NL97 INGB 0003 2443 79 t.n.v. SUN Rijswijk o.v.v. gift.