SUN Rijswijk

SUN Rijswijk


Ondersteuning in urgente noodsituaties

Wie zijn wij ?

Sun Rijswijk is opgericht op 17 maart 2017 en is een voortzetting van het al sinds tientallen jaren bestaande Sociaal Fonds. De stichtingsvorm biedt o.a. meer mogelijkheden om subsidies te ontvangen. Op basis van een publiek-private samenwerking wordt door geld gevende fondsen, geregistreerde hulpverlenende instellingen, de lokale overheid, de plaatselijke kerken en maatschappelijke organisaties samengewerkt voor de leniging van individuele noden.

Het bestuur wordt thans gevormd door: Maarten Bloemen (secretaris), Lex Beneken Kolmer (penningmeester) en Marianne Douma. De functie van voorzitter is momenteel vacant.

De stichting heeft een door de belastingdienst erkende ANBI status.

De bestuursleden ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten

KvK nummer: 68055935

IBAN: NL97 INGB 0003 2443 79

RSIN/Fiscaal nummer: 857283285Het meest recente jaarverslag kunt u hieronder downloaden